Administrator

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 40м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм. […]

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 40м2. Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 45м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм.

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 45м2. Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 49м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм.

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 49м2. Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 49м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм.

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 49м2. Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 72м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм.

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 72м2. Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 80м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм.

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 80м2. Read More »

Сглобяема
жилищна сграда на
1 етаж 45м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан)140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор класB1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм. Огнеупорен стиропорклас B1

Сглобяема
жилищна сграда на
1 етаж 45м2.
Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 2 етажа – 155м2.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм.

Сглобяема жилищна сграда на 2 етажа – 155м2. Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 2 етажа -114м2.

ИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!! Външни стени:  14см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм. Вътрешни стени: 10см. (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм. Външна изолация за стена: 124 mm . Огнеупорен стиропор клас B1 с плътност.16 kg / m3 Вътрешна изолация на стената: 84 мм.

Сглобяема жилищна сграда на 2 етажа -114м2. Read More »

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 62кв.м.

ВИСОЧИНА НА СТЕНИТЕ 2500мм. !!!Външни стени:     14см (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 140х1250х2500 мм.Вътрешни стени: 10см (8 мм Бетопан + стиропор + 8 мм Бетопан) 100х1250х2500 мм.Външна изолация за стена: 124мм. стиропор клас B1 с плътност 84 mm .16 kg / m3Вътрешна изолация на стената: 84 мм. Огнеупорен стиропор клас B1

Сглобяема жилищна сграда на 1 етаж – 62кв.м. Read More »