НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ,
ЗА ДА ЗАПОЧНЕМ ИЗГРАЖДАНЕ

1. Нотариален акт за парцела върху който ще се изгражда сградата.
2. Виза за проектиране ( издава се от главния архитект на общината в която ще се намира сградата)
3. Изходни данни от електоразпределителното дружество ( данни за проектиране).
4. Изходни данни от дружеството за водоснабдяване и канализация ( данни за проектиране).
5. Геодезическо заснемане